Szkolenia ppoż.

Pracodawca ma obowiązek zapoznać pracowników z przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także ze sposobami postępowania na wypadek pożaru (art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów)

Nasi pracownicy przeprowadzą szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej dostosowane do stanowisk, zadań i obowiązków pracownika. Nasze szkolenia mają na celu w praktyczny sposób przekazać niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenie można uzupełnić o ćwiczenia z praktycznym użyciem gaśnic. Ćwiczenia związane z praktycznym użyciem gaśnicy pozwolą pracownikom oswoić się ze sprzętem gaśniczym. Podczas ćwiczeń praktycznych nauczą się korzystać z gaśnic w sposób bezpieczny i efektywny.