Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to dokument, który ma na celu ustalenie wymagań ochrony przeciwpożarowej dla konkretnego obiektu lub terenu, w zakresie technicznym i organizacyjnym.

W dokumencie należy zawrzeć wszystkie elementy wskazane w Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Instrukcja składa się z części opisowej i graficznej.

Dla których budynków wymaga się opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego należy opracować dla każdego budynku lub terenu jeśli spełniają chociaż jeden z poniższych kryteriów:

- kubatura budynku jest większa niż 1000m3 ( magazyny, biurowce, szkoły, szpitale, hotele, urzędy itp.)

- powierzchnia obiektu innego niż budynek przekracza 1000m2 ( wiaty, place składowe z opałem, tartaki, tunele itp.)

- obiekty w których występują strefy zagrożenia wybuchem bez względu na gabaryty (stację benzynowe, stację LPG, stolarnie, pomieszczenia do ładowania wózków elektrycznych itp.)

Jeśli nadal macie Państwo wątpliwości dotyczące obowiązku opracowania IBP dla Waszego obiektu prosimy o kontakt.

Kto może opracować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego?

Opracowywanie IBP należy do czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Autor IBP oprócz wiedzy i doświadczenia musi posiadać odpowiednie kwalifikację zawodowe tj.:

- ukończenie studiów wyższych pożarniczych (mgr/inż. pożarnictwa, mgr/inż. bezpieczeństwa pożarowego) lub,

- ukończenie szkoły policealnej pożarniczej (technik pożarnictwa) lub,

ukończenie szkolenia dla specjalistów bądź inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Właściciele i zarządcy budynków często nie są świadomi obowiązku dotyczącego posiadania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych prowadzonych przez Straż Pożarną dokument jest każdorazowo weryfikowany pod kątem aktualności i zgodności z wymaganiami rozporządzenia.