Gaśnice (przegląd i konserwacja)

Profesjonalny przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów przeglądy gaśnic oraz czynności konserwacyjne, powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz w roku.

Gaśnice należy przeglądać zgodnie z zasadami określonymi w Polskiej Normie oraz z zaleceniami producenta. Regularne konserwacje pozwolą na utrzymanie gaśnicy w stałej gotowości i zagwarantują ich prawidłowe działanie w razie pożaru.

Przeglądy gaśnic wykonywane są na terenie Państwa obiektu. Po zakończeniu przeglądu wystawiane są odpowiednie protokoły potwierdzające wykonanie usługi. W przypadku gdy gaśnica zostanie zakwalifikowana do remontu zostaje zabrana do naszego zakładu serwisowego.

Podczas wizyt serwisowych sprawdzimy również:

-czy gaśnice są odpowiednio oznakowane i rozlokowane

- czy gaśnice w Państwa obiekcie są najlepiej dostosowane go gaszenia pożarów, jakie mogą mieć miejsce w obiekcie.

- czy ilość gaśnic w obiekcie jest wystarczająca ( na życzenie klienta)